Om dotGaming

dotGaming är en spelförening anknuten till spelhobbyförbundet Sverok. Föreningen fokuserar till största del på LAN-spel, online-spel samt brädspel, men vi är öppna för alla former av spelande.

dotGaming startade år 2007 och har sedan dess hållt flertalet LAN och spelträffar. Vi har allt 
sedan dess vuxit i antal och idag är vi ca 20 medlemmar som är mellan åldrarna 15-35. Vårt mål idag är att anordna runt 4 större LAN-träffar om året för våra medlemmar samt runt 4 mindrespelträffar/brädspelsdagar i vår lokal. Se kalendarium för våra evenemang här nedan och följ detaljplaneringen av dem på bloggen eller facebooksidan.

Att gå med i dotGaming är enkelt. Vi uppmuntrar alla som är intresserande av LAN-, online- samt brädspelande att besöka ett av våra events. Som medlem i dotGaming för man möjligheten att närvara på alla våra evenemang, medverka i tävlingar och turneringar, ha inflytande över vad föreningen bör fokusera på, samt god gemsenskap.

Från och med årsmötet 2014 besultades om en årlig medlemsavgift på 50 kr. Man anses medlem i föreningen först när man har betalat in avgiften till föreningens bankkonto, för mer information om detta maila styrelsen. Betalat medlemskap gäller i ett år framåt. För att gå med i föreningen börja med att gå in på länken i vänstra kolumnen, där lämnar ni era personuppgifter och styrelsen skickar sedan information om betalning av medlemsavgift.

Vid intresse eller frågor vänligen kontakta oss på info at dotgaming.se.

Kalendarium för verksamhetsåret 2014

Föreningens planering av evenemangen fram till nästa årsmöte är som följer:

2014
4-6 april – LAN
27-29 juni – LAN
4 aug - Brädspelsdag
27 sep - Brädspelsdag
17-19 okt – LAN
22 nov - Brädspelsdag

2015
16-18 jan – LAN
7 feb - Brädspelsdag
6-8 mars – LAN + årsmöte

Övrig information
  • Våra LAN hålls i Scoutkåren Gripens lokal, Köpenhamnsvägen 8 i Malmö.
  • Generellt är LANen enbart för föreningens medlemmar (dem som har betalt medlemsavgift), men övriga evenemang är öppna för alla. Alla är välkomna att hälsa på även under LAN utan att behöva vara medlem. Detta kan dock komma att variera mellan olika evenemang så se detaljerad information för varje event.
  • För mer specifik Information om varje evenemang se vår Facebook-sida samt blogg.